Μέθοδος Κινητικού Ελέγχου

Ενισχύστε τους Σταθεροποιητές μύες του σώματος σας και απελευθερωθείτε από τον πόνο & τις συχνές υποτροπές

Posterior Tilt edited

Η Μέθοδος Κινητικού Ελέγχου είναι μια μέθοδος που παρέχει ένα καθιερωμένο και βασιζόμενο σε αποδεικτικά στοιχεία εξελισσόμενο σύστημα για την ανάλυση και τη διαχείριση της ανεξέλεγκτης κίνησης.

mark comeford        Sarah Mottram
Ο “Mark Comeford” και η “Sarah Mottram” το 1995 ίδρυσαν τη Μέθοδο του Κινητικού Ελέγχου, η οποία βασίζεται στη παραδοχή ότι «η ανεξέλεγκτη κίνηση» ή «η εσφαλμένη κίνηση» μπορεί να προδιαθέτουν τους ανθρώπους στο μυοσκελετικό πόνο και την “αναπηρία”.

Η έρευνα τους έχει δημοσιοποιηθεί ευρέως στη μυοσκελετική λογοτεχνία. Ο σκοπός του πρώτου τους βιβλίου “Kinetic Control -The Management of Uncontrolled Movement” είναι να παράσχει μια κλινική προσέγγιση για την αξιολόγηση και διόρθωση των εσφαλμένων κινήσεων του σώματος.

Θεραπευτικές Ενδείξεις

Η Μέθοδος του Κινητικού Ελέγχου είναι ένα βασικό θεραπευτικό εργαλείο στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του υποξύοξύ και χρόνιου πόνου και των προβλημάτων όπως είναι:

 • Πόνος στη πλάτη και τη μέση.
 • Πόνος στον Αυχένα.
 • Πόνος στα Χέρια και τα Πόδια.
 • Πονοκέφαλος (Μυοσκελετικής Φύσεως).
 • Επικονδυλίτιδα (Tennis Elbow).
 • Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα (Carpal Tunnel Syndrome).
 • Κακώσεις Λόγω Επαναλαμβανόμενης Καταπόνησης.
 • Πυελικός Πόνος.
 • Πόνος στα Ισχία.
 • Πόνος αντίστοιχος του Ισχιακού Νεύρου (Sciatica).
 • Πόνος στο γόνατο (Knee Pain-Gonalgia).
 • Πόνος στο ΠέλμαΠελματιαία Απονευρωσίτιδα (Plantar Pain-Fascitis).
 • ΤενοντίτιδαΤενοντοπάθεια (Tendonitis).
 • Θυλακίτιδα (Bursitis).
 • Σύνδρομο Στροφικού Πετάλου (Rotator Cuff Syndrome).
 • Σύνδρομο Παγωμένου Ώμου.
 • Αρθρίτιδα.
 • Πόνος Μεσοσπονδυλίου Δίσκου (προβολή, ρήξη, κήλη Μ.Δ) κ.ά.

Υπάρχει διαφορά μεταξύ της Μεθόδου Κινητικού Ελέγχου και των Λοιπών Θεραπευτικών Προγραμμάτων Άσκησης ;

Συστηματικές ανασκοπήσεις έχουν στοιχεία από πολλές θεραπευτικές προσεγγίσεις, που ήταν αποτελεσματικές όσον αφορά τη διαχείριση του οξύ πόνου, περιλαμβάνοντας θεραπείες βασιζόμενες σε προγράμματα ασκήσεων, όπως γίνεται και με τη Μέθοδο του Κινητικού Ελέγχου. Ωστόσο στη διαχείριση του υποτροπιάζοντα πόνου δεν υπάρχει η ίδια κλινική επιτυχία.

Εδώ έρχεται η Μέθοδος του Κινητικού Ελέγχου που μας βοηθάει να προσδιορίσουμε την ανεξέλεγκτη κίνηση από την άποψη του χώρου και της κατεύθυνσης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σωστή χρήση και ενδυνάμωση των σταθεροποιητών μυών, έτσι ώστε να επανακτήσουμε τον έλεγχο της κατεύθυνσης των συγκεκριμένων προκλήσεων, ή να θέσουμε σε προτεραιότητα την τοπική μυϊκή επανεκπαίδευση για να έχουμε καλύτερο έλεγχο της μεσοτμηματικής ολίσθησης.

Ποιός όμως είναι ο Μηχανισμός αυτής της Μεθόδου ;

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η Μέθοδος του Κινητικού Ελέγχου είναι μια μορφή άσκησης. Αυτή η τοποθέτηση δεν απέχει πολύ από τη πραγματικότητα, αλλά ουσιαστικά υπάρχει μια μεθοδολογία που αλλάζει αυτά τα δεδομένα.

Ο θεραπευτής αρχικά αξιολογεί τα δυσλειτουργικά πατέντα κίνησης του ασθενή του. Για παράδειγμα, βλέπει κατά πόσο η άρθρωση του ώμου είναι ασταθής, η τροχιά και η διεύθυνση της κίνησης είναι διαφοροποιημένη.

Αποφασίζει για το ποιές μυϊκές ομάδες συμμετέχουν σε αυτή τη δυσλειτουργία και τις ενδυναμώνει αντίστοιχα με εξειδικευμένες ασκήσεις, έχοντας ως γνώμονα τη σωστή τροχιά καιδιεύθυνση της κίνησης.

Οι ασκήσεις θα πρέπει να γίνονται κατά κύριο λόγο 3 φορές την ημέρα από 10-15 επαναλήψεις τη κάθε άσκηση, τη κάθε φορά και να γίνονται με μικρή ταχύτητα, με συγκεκριμένο εύρος για να μην χάνεται ο έλεγχος των μυϊκών ομάδων και χωρίς πόνο ή μεγάλη κόπωση.

Υπάρχουν Παρενέργειες ή Θεραπευτικές Αντενδείξεις ;

Η Μέθοδος του Κινητικού Ελέγχου είναι μια πολύ ασφαλής μέθοδος, παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να εφαρμόζεται με ιδιαίτερη προσοχήεπιμέλεια και άριστη συνεργασία μεταξύ θεραπευτήκαι θεραπευόμενου.

Θεραπευτικές αντενδείξεις δεν υπάρχουν, αφού είναι μια μέθοδος ήπια, με ελεγχόμενο εύρος και ταχύτητα και στο πρώτο στάδιο χωρίς φορτίο-βάρος στις αρθρώσεις και το σώμα (σε βάθος χρόνου ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται και μπορεί να υπάρχει ελάχιστο φορτίο-βάρος στις αρθρώσεις και το σώμα).

Μπορεί να συνδυαστεί η Μέθοδος Κινητικού Ελέγχου με άλλης μορφής θεραπειών ;

Σαφώς και μπορεί να συνδυαστεί, αλλά θα πρέπει να καθορίζεται από τον θεραπευτή που σας παρακολουθεί. Υπάρχουν πολλές θεραπευτικές τεχνικές που μπορούν να συνδυαστούν με μεγάλη επιτυχία με τη Μέθοδο Κινητικού Ελέγχου, αφού έχουν ως κοινό στοιχείο την αντιμετώπιση του υποξύ,οξύ και χρόνιου πόνου.

Αυτές είναι:

 • Manual Therapy (Θεραπεία Δια Χειρισμών, που βοηθάει στη λειτουργική αποκατάσταση του μυοσκελετικού συστήματος).
 • Myofascial Trigger Points Therapy (Θεραπεία των Σημείων Πυροδότησης Πόνου).
 • Dry Needling Technique (Τεχνική της Στεγνής Βελόνας).
 • Myofascial Release Method (Μυοπεριτονιακή Απελευθέρωση).
 • Neuro-Reflexology (Νευρο-Ρεφλεξολογία Δια Χειρισμών).
 • Kinesiotaping Method (Μέθοδος Εφαρμογής Εξειδικευμένης Ελαστικής Ταινίας που επιτρέπει τη κίνηση).
 • Και φυσικά με τη Craniosacral Therapy (Κρανιο-ϊερή Θεραπεία του DrJohn Upledger).

Ποιά μπορεί να είναι η συχνότητα των συνεδριών ;

Η συχνότητα των συνεδριών καθορίζεται με βάση τη χρονιότητα του πόνου, την ηλικία και το σωματότυπο του ασθενή.

Το πιο σημαντικό όμως είναι να κατανοήσει ο ασθενής τη φιλοσοφία της συγκεκριμένης μεθόδου, να τηρήσει κατά γράμμα το θεραπευτικό πρόγραμμα και να συνεργαστεί άψογα με τονθεραπευτή του.

Ένα ενδεικτικό βασικό πρόγραμμα μπορεί να είναι ο κύκλος 10 συνεδριών. Το πόσο συχνές και κοντινές θα είναι οι συνεδρίες καθορίζεται από τον θεραπευτή σας.

Πού μπορώ να κάνω τη συγκεκριμένη Μέθοδο ;

Αποκλειστικά σε Φυσικοθεραπευτή εκπαιδευμένο από το Kinetic Control Movement Dysfunction Association με έδρα το West Sussex, United Kingdom.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση