antlat-minimal-invasive-surgery1

Αρθροπλαστική Ισχίου Μικρής Επεμβατικότητας

Τι ορίζουμε ως Αρθροπλαστική Ισχίου Μικρής Επεμβατικότητας;

Ο όρος «μικρής επεμβατικότητας» ή Μ.I.S. (Minimally Invasive SurgeryAρθροπλαστική Iσχίου χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ποικιλία νέων χειρουργικών τεχνικών, όπως με μονή ή διπλή «μίνι» τομήπρόσθιαπλάγιαπροσθιο-πλάγια, ή οπίσθια M.I.S. τεχνική.Η πρόσθια Μ.Ι.S. τεχνική έχει καθιερωθεί και ως Α.Μ.Ι.S. [ΑnteriorMinimallyInvasiveSurgeryαρθροπλαστική.

Το κοινό χαρακτηριστικό αυτών των τεχνικών είναι η μικρή τομή και η προσπάθεια για ελαχιστοποίηση της επέμβασης στους μυς.Οι διαφορές τους, δεν σχετίζονται μόνον με τον τρόπο προσπέλασης της άρθρωσης του ισχίου αλλά και με τις διεγχειρητικές ή μετεγχειρητικές επιπλοκές.

Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό από τις ως άνω τεχνικές, με τις πολύ μικρές ή μίνι τομές, άρχισαν να αναφέρονται, διεθνώςεπιπλοκές όπως η κάκωση του μηροδερματικού νεύρου ή ακόμη και κατάγματα μηριαίου ή και ποδοκνημικής από την υπερβολική έλξη σε υπερέκταση του σκέλους, η κακή τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, κυρίως για την A.L.M.I.S. αρθροπλαστική ισχίου με μικρή αλλά προσαρμοσμένη στον ασθενή, πλάγια τομή   κατά πολύ μικρότερη από τις κλασικές τομές στην πρόσθια M.I.S. ή A.M.I.S. αρθροπλαστική ισχύου.

Σημασία όμως για τη μακροβιότητα της Αρθροπλαστικής δεν έχει το μήκος της τομής αλλά το πόσο καλά τοποθετούνται τα εμφυτεύματα στον ασθενή και τι γίνεται εσωτερικά του δέρματος.Για να αποφευχθεί η κακή τοποθέτηση των εμφυτευμάτων με τις πολύ μικρές ή «μίνι» τομές, λόγω των δυσκολιών από την περιορισμένη ορατότητα στην άρθρωση, χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και συστήματα ρομποτικής ή υποβοηθούμενη με υπολογιστή τεχνική, αλλά ο μεγάλος χρόνος εγκατάστασης αυτών των συστημάτων με τον ασθενή σε νάρκωση και η πολυπλοκότητα της επέμβασης δημιούργησε άλλα προβλήματα.

Για να αποφευχθούν τα προβλήματα και οι επιπλοκές των ως άνω, μικρής επεμβατικότητας ή M.I.S. αρθροπλαστικών ισχίουμε τη νέα A.L.M.I.S. τεχνική αρθροπλαστικής ισχίου ήτοι τη νέα Antero-Lateral-Minimally-Invasive-Surgery τεχνική, πετύχαμε να κάνουμε την επέμβαση απλούστερηλιγότερο επεμβατικήπιο ασφαλήσχεδόν αναίμακτη στις περισσότερες περιπτώσειςαποφεύγοντας τις επιπλοκές των άλλων M.I.S. τεχνικών ή των παλαιοτέρων κλασικών τεχνικών, σε μεγάλο ποσοστό.

Συγκεκριμένα, η νέα A.L.M.I.S. τεχνική που εφαρμόζουμε, αποτελεί εξέλιξη και συνδυασμό της επιτυχημένης Γαλλικής «Thomine» πλάγιας προσπέλασης ισχίου και της Αυστριακής προσθιο-πλάγιας «μικρής επεμβατικότητας» Αρθροπλαστικής Ισχίου.Η νέα A.L.M.I.S. αρθροπλαστική ισχίου γίνεται με μικρή αλλά προσαρμοσμένη, στον κάθε ασθενή, πλάγια τομή δέρματος, κατά πολύ μικρότερη από τις παλιές κλασικές τομές με ελάχιστη όμως εσωτερική επεμβατικότητα στους μυςαγγεία και νεύρα.Η προσπέλαση στην άρθρωση γίνεται από ενδιάμεση ανατομική περιοχή σε σχέση με την ως άνω Γαλλική και Αυστριακή τεχνική, ήτοι μεταξύ του τείνοντα την πλατεία περιτονία μυός και του πρόσθιου τμήματος του μέσου γλουτιαίου μυός με ή χωρίς πολύ μικρή πρόσκαιρη πρόσθια ανάσπασή του.

Με τη νέα A.L.M.I.S. αρθροπλαστική αποφεύγεται ο τραυματισμός των αγγείων της περιοχής, αλλά και των νεύρων, καθώς επίσης και των σημαντικών μυϊκών στοιχείων του ισχίου, ώστε να μπορεί ο ασθενής να βαδίσει με πλήρη φόρτιση του σκέλους από την ίδια ή την επόμενη ημέρα του χειρουργείου.Η τομή δεν επεκτείνεται στον έξω πλατύ μυ και στα αγγεία του. Δεν τραυματίζονται οι κλάδοι της εν τω βάθει μηριαίας αρτηρίας, όπως είναι οι κλάδοι της πρόσθιας ή έξω περισπώμενης αρτηρίας, που τραυματίζονται συνήθως στις πλάγιες, τύπου Hardingeπροσπελάσεις, ούτε τα άνω γλουτιαία αγγεία και νεύρα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν τέμνεται κανένας μυς του ισχίου, αλλά και στις πολύ δύσκολες περιπτώσεις ανασπάται και επανακαθηλώνεται μόνοντο πρόσθιο 1/3 ή 1/4 τμήμα του μέσου γλουτιαίου μυός, που όμως δεν συμμετέχει και δεν επηρεάζει την απαγωγική δραστηριότητα του ισχίου, η οποία ασκείται κυρίως από το οπίσθιο ισχυρό τμήμα του μέσου γλουτιαίου μυός, που δεν τραυματίζεται με αυτή τη μέθοδο.Επίσης, δεν τέμνονται οι έξω στροφείς μυς του ισχίου, ούτε ο απιοειδής μυς, που σύμφωνα με πρόσφατη εργασία, στο πλέον έγκυρο διεθνές ορθοπεδικό περιοδικό της Αμερικής “Clinical Orthopadics and Related Research”, διαπιστώθηκε να τραυματίζεται και να τέμνεται κατά την πρόσθια τύπου A.Μ.Ι.S. αρθροπλαστική ισχίου σε μεγάλο ποσοστό.

Συγκεκριμένα, βρέθηκε να έχει τραυματιστεί o τείνοντας την πλατεία περιτονία μυς, σε ποσοστό περίπου 31%, ο καταφυτικός τένοντας του ορθού μηριαίου, σε ποσοστό 12% και ο πυραμοειδής (απιοειδής) μυς κόπηκε στο 50% αυτών των προσπελάσεων για να κινητοποιηθεί το μηριαίο οστούν.Σε συνδυασμό με τα πλέον σύγχρονα και βελτιωμένα βιοεμφυτεύσιμα υλικά, όπως είναι η κοτυλιαία πρόθεση βιεμφυτεύσιμου τιτανίου τύπουZweymuller ή παραπλήσιες κοτυλιαίες προθέσεις, με ειδικά πτερύγια αντί για βίδες ή ακρυλικό οστικό τσιμέντο, η τεχνική αυτή προσφέρει άμεση λειτουργική αποκατάσταση, ακόμη και στα πολύ κατεστραμμένα οστεοαρθριτικά ισχία, όπως είναι οι περιπτώσεις που αφορούν οστεοαρθρίτιδα σε έδαφος δυσπλασίας ή συγγενούς εξαρθήματος.

Συμπερασματικά, με τη νέα A.L.M.I.S. αρθροπλαστική ισχίου, σε συνδυασμό με την άμεση διεγχειρητική ισχυρή συγκράτηση και σταθερότητα των βιολογικά ενσωματομένων στο οστό κοτυλιαίων εμφυτευμάτων τιτανίου, με τα ειδικά πτερύγια, επιτρέπεται η πλήρης φόρτιση και βάδιση από την πρώτη ημέρα και εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα σε άλλες αρθρώσεις ή συνοδοί άλλες παθήσεις, το ανέβασμα και κατέβασμα σκάλας από τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες, με ή χωρίς υποβοήθηση.Με τα νέα αυτά βιοεμφυτεύσιμα υλικά αρθροπλαστικών που χρησιμοποιεί η επιστημονική ομάδα του Ιατρικού Ψυχικού, προκαλείται ισχυρή μόνιμη περιπροθετική ανάπτυξη νέου οστού, ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στις επιφάνειες μεταξύ των εμφυτευμάτων και του οστού, για όλη την επόμενη διάρκεια της ζωής των ασθενών.

 

Βιβλιογραφία:

  • The new Αnterior-Minimally-Invasive-Surgery (Total Hip Arthroplasty «European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology») δημοσίευση από τον Δρ. Χριστοδούλου Νικόλαο,Χειρουργό ΟρθοπεδικόΜDPhDΔιδάκτορα Παν/μίου ΑθηνώνΕιδικό στην Επανορθωτική Χειρουργική των Κάτω Άκρων & Αρθροπλαστικές, Δ/ντή Ορθοπεδικού Τμήματος, Ιατρικού Ψυχικού.
  • Τα άριστα αποτελέσματα της εφαρμογής της κοτυλιαίας πρόθεσης βιεμφυτεύσιμου τιτανίου τύπου Zweymuller ή παραπλήσιες κοτυλιαίες προθέσειςμε ειδικά πτερύγια σε περιπτώσεις Οστεοαρθρίτιδας σε Συγγενές Εξάρθρημα ή Δυσπλασία Ισχίου («Clinical Orthopaedics and Related Resaerch»), δημοσίευση από τον Δρ. Χριστοδούλου Νικόλαο, Χειρουργό Ορθοπεδικό, ΜD, PhD, Διδάκτορα Παν/μίου Αθηνών, Ειδικό στην Επανορθωτική Χειρουργική των Κάτω Άκρων & Αρθροπλαστικές, Δ/ντή Ορθοπεδικού Τμήματος, Ιατρικού Ψυχικού.

No Comments

Comments are closed.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση